Käesolevad reeglid („Reeglid“) on siduvad kõikidele isikutele („Osavõtja“), kes võtavad osa mistahes mängudest („Mängud“), mille korraldab Ring FM Media OÜ. Mistahes Mängul osalemist peetakse käesolevate Reeglitega nõustumiseks.

Raadio töötajad, nende perekonnad, meediaväljaanded, agentuurid või mistahes muud isikud, kes on otseselt või kaudselt Mängudega seotud, osaleda ei saa.

Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi, kui Mängu reeglid ei näe ette teisiti.

Kui konkreetne Mäng on vanusepiiriga alates 18 eluaastast, siis Osavõtja tagab Raadio nõudmisel vanust tõendavate dokumentide esitamise.

Auhindadele, mis on välja pandud Raadio poolt, saab järgi tulla 4 nädala jooksul pärast võitja selgumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Auhindu väljastatakse E-R kell 09:00-19:00 (va. riiklikud pühad) eelneval kokkuleppel Tartu või Tallinna kontorist.

Mängus osalejad lepivad kokku ja nõustuvad sellega, et Raadio ei vastuta ühelgi viisil võistluste eest, mida korraldatakse kolmandate isikute nimel.

Kolmandate osapoolte poolt välja pandud auhindade korral teavitatakse võitjat võidu kätte saamise viisist 7 päeva jooksul ning Raadio ei vastuta edasise auhinna kättesaamise protseduuri eest.

Osavõtja, kes on osalenud Mängudel ning võitnud auhinna, ei kandideeri võidule järgneva 30 päeva jooksul mistahes Raadio poolt korraldatava muu Mängu auhinnale. Reeglite vastaselt käitunud võitja on Raadiol õigus diskvalifitseerida ning temale võitu ei väljastata.

Võta ühendust

Vastame nii pea kui võimalik!

Not readable? Change text. captcha txt